Dag van de financiële verhoudingen

Op donderdagmiddag 15 april organiseerde de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) de Dag van de financiële verhoudingen. Vanuit een studio in Den Haag CS werd dit symposium dit jaar online uitgezonden. De centrale vraag tijdens deze bijeenkomst luidde: “Wat moet er de komende kabinetsperiode worden geregeld om de balans in bestuurlijk-financiële verhoudingen weer te herstellen?”

Op donderdagmiddag 15 april organiseerde de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) de Dag van de financiële verhoudingen. Vanuit een studio in Den Haag CS werd dit symposium dit jaar online uitgezonden. De centrale vraag tijdens deze bijeenkomst luidde: “Wat moet er de komende kabinetsperiode worden geregeld om de balans in bestuurlijk-financiële verhoudingen weer te herstellen?”. Deze vraag is tevens het centrale thema in het recente ROB-advies ‘Rust-Reinheid-Regelmaat’. Daarin stelt de ROB dat het piept en kraakt in de financiën van het decentraal bestuur en vooral bij gemeenten. Maar met alleen ‘meer geld’ zijn de problemen niet opgelost. De werkelijke oorzaak ligt volgens de ROB in een disbalans tussen taken, organisatie, bevoegdheden en bekostiging. Hierdoor is er volgens de raad te weinig ruimte voor decentrale overheden om zelf beleidskeuzes te maken en wordt hun slagkracht beperkt.

Onder anderen Han Polman (voorzitter van de ROB), Bernard ter Haar (voorzitter studiegroep interbestuurlijke en financiële verhoudingen), Pieter Hilhorst (nieuwe directeur IPO), Maarten Allers (hoogleraar economie van decentrale overheden) en Chris Kuijpers (DG BZK) gingen in op verschillende aspecten die de centrale vraag met zich meebrengt. De voorbereiding voor de input namens de gezamenlijke provincies liep via het programma Kwaliteit Openbaar Bestuur.

Het grootste deel van de adviezen van de ROB werden door de deelnemers onderschreven. DG Kuijpers van BZK gaf aan dat een Deltacommissaris zoals de ROB voorstelt al bestaat, namelijk in het ambt van de minister van BZK. Hoogleraar Alles gaf aan dat goed beoordeeld dient te worden wat gemeenten aankunnen, en dat bij bovenlokale taken vaker gekeken zou kunnen worden naar de provincies. Pieter Hilhorst wees op het verschil in regio’s en de verschillen in regionale opgaven en liet weten dat per gebied maatwerk nodig is, met de democratische afweging van belangen door gemeenten en provincies.

Voeg toe aan selectie