HNP-werkplan

De twaalf Nederlandse provincies en het IPO stichtten in 2000 het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Voor een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging in Brussel is het van cruciaal belang om samen te werken en om zo proactief mogelijk te handelen. Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel. Het Huis van de Nederlandse Provincies zet zich in om zo vroeg mogelijk input te leveren in Brussel. Lees hieronder over de vier prioritaire dossiers van het HNP in 2021.

Hier vindt u de link naar het HNP-werkplan 2021: https://www.nl-prov.eu/wp-content/uploads/2020/12/hnp-werkplan-2021.pdf

Het HNP-werkplan 2021 bevat vier prioritaire dossiers: Klimaat & Energie; Digitalisering; Regionale economie en Agrofood. Daarnaast bevat het HNP-werkplan 2021 drie aandachtsgebieden: Duurzame en gezonde leefomgeving; Mobiliteit en Circulaire economie. In bijlage 2 van het HNP-werkplan 2021 staat een overzicht van de benoemde bestuurlijke dossierhouders en bestuurlijke woordvoerders.

Op deze onderwerpen zal in 2021 de goede samenwerking en afstemming tussen het HNP & IPO verder worden versterkt en vormgegeven. Gewenste acties en/of activiteiten naar aanleiding van de prioritaire dossiers en aandachtgebieden worden in 2021 geagendeerd in de betreffende BAC’s en AAC’s. 

Voeg toe aan selectie