Interview gedeputeerde Vermeulen over de BC Stikstof

Floor Vermeulen (VVD) is gedeputeerde in de provincie Zuid Holland. Ook in interprovinciaal verband speelt Floor een belangrijke rol. Onder andere in zijn rol als vice-voorzitter van de BC Stikstof. Hoe gaat dat nu eigenlijk in zo’n BC Stikstof? We vragen het aan Floor.

Het is BC Stikstof en geen BAC. Waarom is dat en kun je schetsen hoe de structuur rondom stikstof in IPO verband er uit ziet?

Alle provincies zijn zelf verantwoordelijk als bevoegd gezag, maar het werkt niet als we dat doen zonder overleg. Vorig jaar zagen we dat er onbedoeld verschillen ontstonden in regelgeving tussen provincies en het Rijk. Het is niet erg als er verschillen zijn want die zijn er altijd geweest, maar wel als je elkaar daarmee verrast. Daarom trekken alle gedeputeerden met stikstof in de portefeuille samen op.

Wat zijn de belangrijkste opgaven van de BC?

De besluitvorming in de college’s van GS coördineren en gezamenlijk overleg voeren met de andere overheden (Rijk, gemeenten en waterschappen). De colleges moeten zelf besluiten binnen de kaders van PS, maar we bereiden de besluitvorming zoveel mogelijk gezamenlijk voor en voorkomen dat we elkaar verrassen met besluiten. Ook is het praktischer om met z’n allen het overleg met het kabinet te hebben in plaats van allemaal los van elkaar. Dat zou niet werken.

Stikstof ligt behoorlijk onder het vergrootglas, maakt dat het extra spannend?

Alle collega’s hebben in de provincies spannende gesprekken met hun Staten en met de sectoren. Zo hoort dat ook. Natuurlijk is dat ingewikkeld, maar we zijn niet de politiek ingegaan om het altijd makkelijk te hebben. Ik vind echter ook dat je er moet staan als het lastig wordt. Zowel mijn collega’s als ik hebben ook naast de minister gestaan toen we ingewikkelde besluiten uit moesten leggen. En dat blijven we doen als we het eens zijn.

Hoe kom je van crisis naar een structurele aanpak en zijn jullie op de goede weg?

In een aantal grote milieudossiers in Zuid-Holland heb ik de afgelopen jaren gezien dat je de crisis goed moet managen, maar tegelijk de problematiek structureel moet aanpakken. We komen steeds meer in de fase dat we kunnen spreken over structurele oplossingen. De crisissfeer moeten we proberen achter ons te laten omdat besluitvorming daar niet altijd beter van wordt.

Waar zit volgens jou de toegevoegde van samenwerken in dit dossier?

Natuur en projecten houden zich niet aan provinciegrenzen. Daarom moet je wel samen aan de slag. Even los van de regelgeving waarbij het Rijk niet zonder ons als provincies als bevoegd gezag kan en wij als provincies niet zonder het Rijk als wetgever. Alternatief is dat je als overheden tegenover elkaar komt te staan en dan snapt niemand het meer.

De belangen lopen per provincie best wel uiteen, hoe hou jij de boel bijeen?

Uiteindelijk doen we dat samen. Het goede nieuws is, dat de sfeer onderling goed is. Het mag hard gaan op de inhoud, maar ik let er vooral op dat dit niet betekent dat de persoonlijke verhoudingen ook verharden. Juist in deze corona tijden is dat best lastig maar het lukt tot nu toe uitstekend.

Je zei dat er een evaluatie aankomt van de werkwijze. Leidt die uitkomst tot meer samenwerken?

We kijken regelmatig hoe het gaat in de samenwerking en of deze aanpak nog werkt. We concluderen tot nu toe dat er meerwaarde is om zo verder te gaan, ook omdat we er nog niet zijn. Uiteindelijk is het wel een tijdelijke vorm van samenwerking, maar de complexiteit van het dossier en de mate waarin we elkaar, het Rijk, gemeenten en waterschappen nu nodig hebben betekent dat we er niet in een paar maanden of een jaar zijn.

Je hebt vast naar Zomergasten met Carola Schouten gekeken. Zat daar nog niets in wat je kunt gebruiken in het overleg met haar?

Het was een mooie uitzending natuurlijk, maar het belangrijkste wat Schouten zei was toch wel dat in dit soort grote dossiers niet van de ene op de andere dag grote dingen veranderen. In ons land gaan veranderingen vaak stapje voor stapje. Dat is ook met het stikstofdossier het geval. En soms is het ook twee stappen vooruit, één stap terug. Belangrijkste is dat bij iedereen de wil bestaat er samen uit te komen en het probleem op te lossen zonder nog grotere problemen te laten ontstaan.

Wil jij als Statenlid ook geïnterviewd worden voor de volgende editie van de AV nieuwsbrief? Stuur een berichtje naar cvduren@ipo.nl

Voeg toe aan selectie