Klankbordgroep P&C cyclus zoekt twee nieuwe leden!

Op verzoek van het IPO-bestuur en specifiek de penningmeester, de heer Bijl is er tijdens de AV vergadering van 18 februari 2020 een klankbordgroep P&C cyclus opgericht.

De klankbordgroep is opgericht omdat er behoefte was om in kleiner verband met elkaar van gedachten te wisselen over de (ontwikkeling van de) P&C cyclus. De klankbordgroep kent geen mandaat maar is opgericht om tijdig te kunnen klankborden op plannen rondom de P&C cyclus. In het afgelopen jaar zijn de leden van de P&C klankbordgroep enkele keren in gesprek gegaan met penningmeester Bijl. Dit proces is als zeer positief ervaren en willen we dan ook graag de komende tijd op diezelfde manier blijven voortzetten. 

Inmiddels zijn er twee van de vier deelnemers van de P&C klankbordgroep geen IPO AV-lid meer. Omdat er een aantal wisselingen hebben plaatsgevonden van AV-leden willen wij graag op deze manier iedereen de kans bieden om zich aan te sluiten bij de P&C klankbordgroep. Dus, vind je het leuk om in een vroegtijdig stadium betrokken te worden en na te denken over de laatste ontwikkelingen rondom de P&C cyclus van het IPO? Laat het ons dan weten!  De klankbordgroep zal gemiddeld één keer per twee maanden (digitaal) bij elkaar komen. 

Mocht je nog meer vragen hebben over de klankbordgroep en over wat het precies inhoudt om je aan te melden als deelnemer? Neem dan contact op met Carlijn van Duren via cvduren@ipo.nl of 0649981476. 
 

Voeg toe aan selectie