Nieuwe directeur beroepsvereniging Statenlidnu

Beroepsvereniging Statenlidnu heeft een nieuwe directeur! Lees hieronder verder.

Wie ben je?

Graag stel ik me aan u voor. Ik ben Yvon van Loon en sinds kort ben ik directeur van Statenlidnu. Hiervoor ben ik geruime tijd werkzaam geweest als bestuursadviseur bij diverse gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden. Ik ben een trotse moeder van 2 kinderen. Het grootste deel van mijn ervaringen liggen in de politiek-bestuurlijke omgeving in Brabant op het gebied van veiligheid, participatie-vraagstukken en overheidsmanagement. Ik ben cum laude afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht voor de opleiding Integrale Veiligheidskunde en ik heb de Master Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit behaald. In mijn vrije tijd houd ik van wandelen met mijn gezin en samen met de kinderen lekkere taartjes en cupcakes bakken.

Waarom vind je het belangrijk om je in te zetten voor Statenleden?

Ik wil me graag inzetten voor Statenleden. De twee belangrijkste doelstellingen van de vereniging Statenlidnu zijn belangenbehartiging op het gebied van rechtspositie voor statenleden en daarnaast deskundigheidsbevordering. Als directeur kan ik de continue factor zijn om het dossier rechtspositie te volgen en samen met het bestuur zorg te dragen voor een goede informatievoorziening richting onze leden. Op het gebied van deskundigheidsbevordering gaan we door met de ontwikkeling van het leerplatform voor statenleden en dit jaar komen er drie modules bij: vitaal platteland en natuur, regionale economie en cultuur. Ik vind het belangrijk dat we de ontwikkeling samen met statenleden doen, zodat het aansluit op de behoefte. Vanzelfsprekend houden we daarbij rekening met een beperkte tijdsinvestering. Tevens zijn we bezig met het ontwikkelen van een masterclass samen met de Universiteit van Utrecht.

Waar houd je je mee bezig?

Als directeur vind ik de samenwerking met het IPO, de andere beroepsverenigingen en het ministerie van Binnenlands Zaken van belang. Door het verbinden van elkaars netwerken kunnen we leren van elkaar op het gebied van deskundigheidsbevordering, maar ook snel inspelen op actualiteiten zoals de spoedwet digitale besluitvorming. Als beroepsvereniging brengen we ook graag een bezoek aan u als Staten. We kunnen aansluiten bij een Statendag of informatiebijeenkomst om bijvoorbeeld een toelichting te geven op het dossier rechtspositie. Ook inzet van experts op bepaalde thema’s, zoals stikstof, de omgevingsvisie, duurzame mobiliteit of gevolgen van Corona voor cultuur, behoort tot de mogelijkheden. Heeft u ideeën laat het me weten dan kunnen we samen met de provinciegriffier kijken hoe we invulling daaraan geven.

Wat maakt Statenlidnu tot een succesvolle beroepsvereniging?

Het is belangrijk dat statenleden betrokken zijn en zich betrokken voelen bij de beroepsvereniging. Daar doen we het tenslotte voor. Heeft u als statenlid suggesties en tips, dan kunt u deze mailen naar info@statenlidnu. Tot slot is iedere provincie wel bezig met veranderende werkwijzen. Het zijn aansprekende voorbeelden die we in 2021 verder in beeld gaan brengen. Het is mooi om van Provinciale Staten te zien welke ontwikkeling het openbaar bestuur doormaakt. Als vereniging zullen we samen met statenleden de voorbeelden zichtbaar maken om elkaar te inspireren.

Yvon van Loon

Directeur beroepsvereniging Statenlidnu

Voeg toe aan selectie