Nieuwe website voor het IPO

Het IPO werkt op dit moment aan een nieuwe website. Lees hieronder verder over de voortgang.

Het design is af, de techniek bijna rond en daarom begint het bureau nu met de invulling van de content. We houden hierbij grotendeels de huidige indeling aan. De pagina’s worden vernieuwd en helemaal bij de tijd gemaakt. De website krijgt nieuw beeldmateriaal  en minder oude bestanden. De website is immers geen archief.

Er wordt toegewerkt naar 1 februari als datum voor de live-gang.

Met de vervanging van de oude website worden ook de technische functionaliteiten aan de achterkant gestroomlijnd. Naast meer gebruiksgemak betekent dat ook minder toeleveranciers. Zo kunnen we besparen in de jaarlijkse kosten en brengen intussen de content op orde; win-win dus!

Ook besteden we aandacht aan toegankelijkheid en leesbaarheid; belangrijke vereisten bij overheidscommunicatie. De eerste technische deeltoets op deze criteria is goed doorstaan.

Daarnaast komt er op de website ruimte voor een nieuwe wijze van weergave van de bestuurlijke organisatie van het IPO.  Hierin worden de samenstellingen van de Algemene Vergadering, het bestuur, de bestuurlijke adviescommissies en de ambtelijke adviescommissies overzichtelijk op een plek bij elkaar gebracht. 

Voeg toe aan selectie