Online werkbezoek voor AV-leden aan BIJ12

Wat doet BIJ12 als uitvoeringsorganisatie van het IPO voor de provincies? Hoe zit het bijvoorbeeld met afhandeling van faunaschade, het Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 en monitoring van het natuurbeleid? Op 21 april hoorden 11 AV-leden hier meer over tijdens een online werkbezoek. Voor wie het heeft gemist: een nieuw werkbezoek staat gepland op 2 juni a.s..

Wat doet BIJ12 als uitvoeringsorganisatie van het IPO voor de provincies? Hoe zit het bijvoorbeeld met afhandeling van faunaschade, het Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 en monitoring van het natuurbeleid? Op 21 april hoorden 11 AV-leden hier meer over tijdens een online werkbezoek. Voor wie het heeft gemist: een nieuw werkbezoek staat gepland op 2 juni a.s.. 
 
BIJ12 werkt voor provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. BIJ12 ondersteunt provincies bij hun werk op het gebied van natuur en informatiesystemen en is in 2014 opgericht door de provincies als onderdeel van het IPO. BIJ12 voorziet de provincies van informatie, bereidt beleid voor en organiseert het delen van kennis tussen provinciale partners en stakeholders en werkt vanuit verschillende units: 

  • Faunazaken 
  • Natuurinformatie en Natuurbeheer 
  • Stikstof en Natura 2000 
  • Gemeenschappelijke Beheerorganisatie Provincies 
  • AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) 
  • Subsidieregeling opruiming drugsafval 

Positieve reacties 
Om AV-leden bij te praten over het werk dat BIJ12 doet, organiseerde de uitvoeringsorganisatie op 21 april van 10.0 tot 12.00 uur een online werkbezoek. Elf AV-leden waren aanwezig. Ze werden bijgepraat over de opgaven en ontwikkelingen van BIJ12 binnen het IPO. Tussendoor was er volop gelegenheid om vragen te stellen. Na reacties na afloop waren positief. “Dank jullie wel @BIJ12nl voor jullie mooie online werkbezoek voor Statenleden. Wat een enthousiaste en professionele medewerkers hebben jullie. De presentaties waren duidelijk en heel informatief :-) #IPO", schreef Aukelien Jellema op Twitter.  
 
Nieuwe gelegenheid op 2 juni 
Heeft u het bezoek op 21 april gemist en wilt u ook graag nader kennismaken met BIJ12? Er is een nieuwe gelegenheid hiervoor op woensdag 2 juni 2021 van 17.00 - 19.00 uur. Ook deze bijeenkomst vindt online plaats. U kunt zich hier aanmelden.  Nadat u zich heeft aangemeld is er nog gelegenheid om door te geven welke onderwerpen u nog meer wilt terugzien op de agenda. U ontvangt hierover een e-mail van BIJ12. 

 https://twitter.com/aukelienjellema/status/1384809213579481088 

 https://twitter.com/BryantHeng/status/1384823834977648642 

 

 

Voeg toe aan selectie