POP, ISP, UO, BAC: waar hebben we het over?

Tijdens de Algemene Vergadering die plaatsvond op 30 juni bleek dat er veel gebruik wordt gemaakt van afkortingen, wat de leesbaarheid van stukken zoals de programmabegroting niet bevorderd. Er is tijdens deze bijeenkomst voorgesteld om een afkortingenlijst te delen. Het naslagwerk is hieronder te vinden!

Afkortingen IPO 

Voeg toe aan selectie