Rapport vergoeding Statenleden aan de Tweede Kamer aangeboden

Vrijdag 26 juni stuurde de minister van BZK een brief aan de Tweede Kamer met een aantal toezeggingen op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Lees hieronder meer over het onderzoek naar de vergoeding voor Statenleden.

De minister heeft in het kabinetsstandpunt over het ROB-advies ‘Voor de publieke zaak’ een onderzoek heeft aangekondigd naar de vergoeding voor Statenleden en algemeen bestuursleden van de waterschappen. Dat onderzoek, uitgevoerd door SEO, ligt er nu en is door de minister met de brief naar de kamer gezonden.

De minister geeft verder aan dat zij van zins is de uitkomsten van het onderzoek ter advisering voor te leggen aan het nog in te stellen adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers. Na ontvangst van dit advies zal het kabinet een standpunt over de vergoeding van Statenleden  en algemeen bestuursleden van waterschappen innemen.

De kern van de bevindingen van het rapport is de noodzaak van een verhoging van deze vergoedingen. In vergelijking met voorgaande rapporten zijn de bevindingen nu steviger onderbouwd. 

Het rapport vindt u door te klikken op de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/01/rapport-de-vergoeding-voor-leden-van-de-provinciale-staten-en-algemeen-bestuursleden-van-waterschappen

 

Voeg toe aan selectie