Voortgang formatie

We komen nu in de periode van informatie en formatie. Samen met VNG en UvW bieden we ons in deze periode actief aan als coalitiepartner voor het nieuwe kabinet. Namens de drie koepels is hierover een brief verstuurd aan de informateur de heer Tjeenk Willink. Deze brief is tevens onder de aandacht gebracht van de fractievoorzitters.

We komen nu in de periode van informatie en formatie. Samen met VNG en UvW bieden we ons in deze periode actief aan als coalitiepartner voor het nieuwe kabinet. Namens de drie koepels is hierover een brief verstuurd aan de informateur de heer Tjeenk Willink. Deze brief is tevens onder de aandacht gebracht van de fractievoorzitters.  

Inmiddels is bekend dat Mariëtte Hamer de nieuwe informateur is. In afstemming met VNG en UvW is er informeel contact met haar gezocht om aan te geven dat we als decentrale overheden graag in gesprek gaan tijdens de formatie, en graag bereid zijn met een nieuw kabinet samen te werken in een coalitie om de maatschappelijke opgaven van komende periode aan te pakken. De tijdelijk voorzitter de heer Polman is 21 mei uitgenodigd voor een gesprek met Mariëtte Hamer.  

De gezamenlijke provincies bereiden daarnaast inhoudelijke input voor voor uiteenlopende scenario’s. Zo zou een bestuursakkoord ontwikkeld kunnen worden, maar kan het ook blijven bij een regeringsprogramma op hoofdlijnen. Aanvullend daar op zou al dan niet een separaat nationaal herstelplan ontwikkeld kunnen worden. Het is van belang als gezamenlijke provincies op alle scenario’s voorbereid te zijn, en dat zoveel mogelijk in samenwerking met VNG en UvW, en in navolging op de inzet zoals verwoord in ‘naar een krachtig groen herstel van Nederland’

Vanuit verschillende sectoren en individuele provincies worden er ook initiatieven genomen richting de formatie. Als gezamenlijke provincies zetten we ons er voor in dat deze initiatieven elkaar zoveel mogelijk versterken, maar in ieder geval niet ontkrachten.  

22 juni lichten we een en ander graag nader toe in een technische briefing! 

Voeg toe aan selectie