We zien elkaar twee keer in november! Zet 2 en 17 november in je agenda.

De Algemene Vergadering zal plaatsvinden op maandag 2 november van 18:00 uur tot 20:00 uur.

Zoals door de penningmeester toegelicht tijdens de Algemene Vergadering van 30 juni, is er op dit moment een commissie bezig met een nieuwe begrotingsopzet, waarbij er vanuit de inhoud gekeken wordt en een integrale afweging mogelijk wordt. Door de verspreide vakantieplanning is half september het beeld voor 2021 compleet. Om u voldoende tijd te geven om deze begroting in de eigen Staten voor te bespreken is tijdens de Algemene Vergadering van 30 juni besloten om de AV die gepland stond tijdens het IPO-jaarcongres op 6 oktober met enkele weken te verplaatsen. Hierbij wil ik u graag mededelen dat de nieuwe datum voor de Algemene Vergadering maandag 2 november van 18:00 uur tot 20:00 uur zal zijn. Dit moment is na de herfstvakanties/recessen die helaas qua data ook verspreid zijn over de regio’s. Tijdens deze vergadering zal de nieuwe begroting 2021 ter goedkeuring aan u voorliggen. De stukken komen uiterlijk begin volgende week uw kant op. De vergadering zal online plaatsvinden. De vergadering van 17 november blijft ook gewoon in de agenda staan en zal ook online zijn.

Voeg toe aan selectie