Werkgroep Best Practices

Op 2 april 2020 heeft de AV ingestemd met een voorstel om als doel de samenwerking tussen de AV en het IPO te versterken. Om dit vorm te geven, is ook afgesproken om ‘best practices’ (kennis- en werkwijze-uitwisseling) in kaart te brengen en met elkaar te delen. Hiervoor is allereerst een questionnaire uitgezet bij de AV-leden. De uitkomsten daarvan waren dermate verschillend dat in september met de AV is afgesproken die uitkomsten in handen te stellen van een werkgroep. In het najaar 2020 is deze werkgroep gevormd met een drietal AV-leden, te weten: Moniek van Sandick uit Zuid-Holland, Melissa van Hoorn uit Groningen en Marcel Thewissen uit Limburg. De werkgroep wordt ondersteund door Thomas ter Elst van de griffie in Overijssel en Carlijn van Duren en Hester Menninga van het IPO.

De werkwijze van de AV-leden verschilt enorm: Hoe zorg ik ervoor dat ik me in de AV richt op de juiste onderwerpen? Wanneer overleggen we met het IPO-bestuurslid van onze provincie? En hoe betrekken we collega-Statenleden bij het IPO? Zomaar wat vragen waar men in elke provincie anders mee omgaat. Het doel van onze werkgroep is om tot een ‘uniforme leidraad’ te komen voor de AV van 30 maart met de Best Practices uit de verschillende werkwijzen.

Het is vervolgens de bedoeling dat het de AV’ers helpt om een op draagvlak gebaseerd, vastgesteld document te hebben waarmee de diverse actoren rondom de AV (IPO-bestuur, GS, Statenleden en griffie), ieder hun verantwoordelijkheden kennen en ook kunnen nakomen. Zo kunnen bijv. de griffies het proces inregelen op de provinciehuizen in de vergaderplanningen.

In de eerste bijeenkomst van de werkgroep hebben we gebrainstormd over welke zaken er opgenomen moeten worden in de uit te werken leidraad. Begin volgend jaar komen we nogmaals bij elkaar om deze te optimaliseren. Medio maart is het onze bedoeling ons werk af te leveren en het er met de AV-leden over te hebben, zodat het kan worden vastgesteld in de AV van 30 maart, en daarna ookkan worden aangeboden aan het IPO-bestuur. 

Voeg toe aan selectie