Nieuwsbrief Algemene Vergadering Derde editie - november 2020

Op naar een versterkte samenwerking!

Lees meer

Tijdens de AV-vergadering van 2 november jl. is door de AV-leden gevraagd naar meer informatie over hoe de provincies samenwerken in deze...

Voeg toe aan selectie

De bestuursvergadering van 7 oktober was onderdeel van een digitale tweedaagse. Tijdens deze tweedaagse is uitgebreid gesproken over het...

Voeg toe aan selectie

Hét interprovinciaal netwerkmoment van het jaar verplaatst naar najaar 2021. Nieuwe datum: 5 en 6 oktober 2021 IPO Jaarcongres Het IPO...

Voeg toe aan selectie

Tijdens de AV-vergadering van 2 november jl. is gevraagd een toelichting te geven bij het verstrekte overzicht 'Organisatie en...

Voeg toe aan selectie

Zoals toegezegd in de AV 2 november zal in dit artikel een toelichting gegeven worden op de IPO kassiersfunctie. In deze notitie geven wij...

Voeg toe aan selectie

AV-lid Luuk van der Veer praat u bij over een van de onderwerpen waar hij zich als Statenlid in Gelderland mee bezighoudt. Een van de...

Voeg toe aan selectie

Op maandag 28 september vond er een digitale informele bijeenkomst voor de leden van de AV plaats. Op het programma stonden een toelichting...

Voeg toe aan selectie

BIJ12 ondersteunt bij Voortgangsrapportage Natuur Op 26 oktober publiceerden provincies en het Rijk de zesde Voortgangsrapportage Natuur...

Voeg toe aan selectie

Op 28 september werd de ALV van Statenlidnu gehouden. Concurrerend met een persconferentie van onze premier hebben we met een goede opkomst...

Voeg toe aan selectie

Het IPO-bureau heeft gefaciliteerd bij het inrichten van een Teamsomgeving genaamd Corona Crisisteam Provinciale Sector. Hierbij zijn alle...

Voeg toe aan selectie

Op initiatief van een aantal griffies is er een bijeenkomst georganiseerd om te spreken over de verdere stappen die gezet kunnen worden op...

Voeg toe aan selectie

In een vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de coronanieuwsbrief die in de periode maart t/m juni iedere twee weken werd...

Voeg toe aan selectie

Half november is het profiel voor de algemeen directeur van de gezamenlijke provincies, het IPO, gepubliceerd op de website van het IPO....

Voeg toe aan selectie

Deze zomer heeft u een enquête kunnen invullen over de wijze van voorbereiding op een Algemene Vergadering en de wijze van mandatering....

Voeg toe aan selectie

De Kamer besprak op 14 en 15 oktober de begroting van BZK. Daarbij kwamen heel veel onderwerpen voorbij, niet alles was even relevant voor...

Voeg toe aan selectie

Tjisse Stelpstra presenteerde het action plan in de 140ste zitting van het Comité van de Regio's in de EU. Samen met 4 andere rapporteurs...

Voeg toe aan selectie

Eddy van Hijum presenteerde het action plan in de 140ste zitting van het Comité van de Regio's in de EU. Samen met 4 andere rapporteurs...

Voeg toe aan selectie

Michiel Rijsberman presenteerde het action plan in de 140ste zitting van het Comité van de Regio's in de EU. Samen met 4 andere...

Voeg toe aan selectie

Jeannette Baljeu presenteerde het action plan in de 140ste zitting van het Comité van de Regio's in de EU. Samen met 4 andere rapporteurs...

Voeg toe aan selectie

Guido Rink presenteerde het action plan in de 140ste zitting van het Comité van de Regio's in de EU. Samen met 4 andere rapporteurs waren...

Voeg toe aan selectie

Bekijk alle edities

Alle edities

Op naar een versterkte samenwerking!
Op naar een versterkte samenwerking!
Op naar een versterkte samenwerking!
Op naar een versterkte samenwerking!
geselecteerd